#

Nukhet Kavas


Görevi: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Denetçi Yardımcısı


Eğitim:

  • Lise: Çamlıca Kız Anadolu Lisesi
  • Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

İş Tecrübesi:
  • Özbeyza Gıda Ltd. Şti. - İdari İşler Yöneticisi
  • Ahmet Özmen YMM Bürosu SMMM – Denetçi Yardımcısı

İletişim:

Web TasarımıWeb Tasarımı